ز آنجا که به واسطه رقابت دربازار انتخاب هاي نامحدود خلق می شود، سازمان ها راه هایی براي برقراري ارتباط عاطفی با مشتریان، غیرقابل جایگزین (منحصر بفرد( شدن، و ایجاد روابط مادام العمر (بلندمدت(  جستجو می کنند. یک برند قدرتمند در تنگناي ازدحام بازار دوام می آورد. مردم عاشق برند می شوند، به آن اعتماد می کنند، و به برتري آن ایمان پیدا می کنند. چگونگی درك و دریافت برند، فارغ از اینکه مربوط به محصولی تجاري و یا غیرانتفاعی باشد، بر موفقیت آن تأثیر می گذارد.برندینگ فرایندي است مدون براي ایجاد آگاهی و افزایش وفاداري مشتري .این فرایند نیازمند فرمانی از بالادست و آمادگی براي سرمایه گذاري در آینده است .برندینگ استفاده از فرصت براي بیان صریح این مطلب است که چرا افراد باید در میان برندهاي موجود یک برند را انتخاب کنند.

برخی دلایل اتکاي شرکت ها به برندینگ عبارتند از:

  • تمایل به رهبري بازار،
  • پیشی گرفتن در رقابت،
  • تأمین بهترین ابزار براي تسهیل دسترسی کارکنان به مشتریان

ساعات کار:

  • شنبه - چهارشنبه: 8 صبح - 20 شب
 

جدیدترین مطالب

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…